Obszary praktyki

1. PRAWO CYWILNE – sprawy cywilne obejmują wyjątkowo szerokie spectrum stosunków prawnych i sporów pomiędzy osobami fizycznymi oraz podmiotami gospodarczymi.

2. PRAWO GOSPODARCZE

3. PRAWO RODZINNE

4. PRAWO KARNE – Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu szeroko pojętego prawa karnego, obejmującego także sprawy karnoskarbowe i wykroczeniowe. Oferujemy nie tylko obronę karną przed sądem, ale także doradztwo w zakresie uniknięcia ryzyk prawnokarnych oraz reprezentację przed Policją, prokuraturą i innymi organami organami ścigania w toku postępowania przygotowawczego. Świadczymy pomoc prawną również na etapie postępowania wykonawczego (wnioski o zezwolenie na wykonywanie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego;odroczenie wykonania kary, zastępcza kara pozbawienia wolności, skrócenie okresu, na jaki orzeczono środek karny itd.).
Proponujemy ponadto reprezentację osób pokrzywdzonych jak też oskarżycieli posiłkowych we wszystkich instancjach postępowania w sprawie.

5. PRAWO WEKSLOWE

6. PRAWO MEDYCZNE

7. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

8. PRAWO ADMINISTRACYJNE I PODATKOWE