WYNAGRODZENIE

Stawka wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z każdym Klientem i uzależniona jest od zakresu oraz rodzaju świadczonej pomocy prawnej, jak również wartości przedmiotu sporu. Honorarium uwzględnia przewidywany nakład pracy, złożoność zagadnienia prawnego oraz prognozowany czas trwania sprawy.

Dopasowując się do potrzeb Klientów, Kancelaria proponuje następujące formy rozliczeń za świadczone usługi prawne:

SYSTEM WYNAGRODZENIA RYCZAŁTOWEGO

Wysokość wynagrodzenia za prowadzenie danej sprawy ustalana jest z Klientem z góry i pozostaje stała w całym okresie zlecenia niezależnie od liczby godzin oraz czasu pracy efektywnie poświęconych na jego wykonanie. Rozliczenie ryczałtowe występuje w następujących wariantach:

  • Ryczałt za prowadzenie sprawy sądowej – honorarium uwzględnia kompleksowe prowadzenie sprawy, a także wynagrodzenie ustalone odrębnie za reprezentację na poszczególnych terminach rozprawy.
  • Ryczałt za obsługę prawną –  propozycja współpracy przeznaczona jest dla przedsiębiorców i polega na ustaleniu stałej kwoty wynagrodzenia, za którą Kancelaria prowadzi bieżącą i wszechstronną obsługę prawną podmiotu w wymiarze godzin dostosowanym do potrzeb danego klienta. Ustalony w ramach umowy abonament zapewni solidny nadzór profesjonalisty nad sprawami prawnymi firmy oraz komfortowe warunki współpracy pozwalając najlepiej zoptymalizować koszt zamawianych usług prawnych.
  • Ryczałt z limitem godzin – jest to forma stosowana w połączeniu ze stawkami godzinowymi, zakłada ona ustalenie, iż wynagrodzenie za wykonaną usługę nie przekroczy określonego poziomu. Każda godzina powyżej ryczałtu jest płatna według stawki godzinowej.

SYSTEM ROZLICZENIA GODZINOWEGO

Przy tym sposobie rozliczenia kosztów obsługi prawnej Klient ponosi jedynie koszty związane z rzeczywistym czasem poświęconym na realizację konkretnego zadania. W ramach tego systemu Klient otrzymuje na koniec każdego miesiąca lub po wykonaniu zleconego zadania szczegółowe zestawienie podjętych przez Kancelarię działań. Honorarium

SYSTEM ROZLICZEŃ ZA POSZCZEGÓLNE CZYNNOŚCI

Honorarium obejmuje wynagrodzenie za wykonanie konkretnie zleconej czynności np. przygotowanie umowy, sporządzenie apelacji. Propozycja rozliczeń adresowana jest do Klientów zainteresowanych jednorazowym, okazjonalnym wsparciem prawnym.

SYSTEM WYNAGRODZENIA SUCCESS FEE

Obejmuje ustaloną z Klientem odpowiednio niższą kwotę wynagrodzenia ryczałtowego oraz dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy.